مجموعه ورزشي سرپوشيده روباز و شهربازي مجتمع توريستي و تفريحي گلبهار:
مشخصات طرح:
- مساحت زمين : 39600 متر مربع
- سطح زير بناء: 83100 متر مربع
- امكانات :‌شهربازي، سالنهاي ورزشي چند منظوره ، آمفي تئاتر ،‌پيست سوار كاري سالنهاي جشن تولد و ...
- ميزان مبلغ برآورد هزينه اوليه ساخت: 33.000.000.000 ريال
- ميزان پيشرفت كار:‌مرحله اول تهيه طرح

رستوران سنجاقك درياچه توريستي، تفريحي گلبهار:
مشخصات طرح:
- مساحت زمين :‌500 متر مربع
- مساحت سطح زير بنا: 471 متر مربع
- تعداد طبقه :‌1 طبقه + نيم طبقه
- سازه :‌بتن
- نما : نمايان،‌ورق آلومينيومي دو جداره رنگي،‌شيشه نشكن دوجداره با پوشش امنيتژ
- امكانات: كافي شاپ، فضاي تابستاني
- مبلغ برآورد هزينه ساخت: 4.300.000.000 ريال
- ميزان پيشرفت كار :‌در مرحله انتخاب پيمانكار جهت اجراء

مجتمع توريستي و تفريحي:
اين مجتمع در زميني به مساحت 5 هكتار طراحي گرديده كه شامل موارد ذيل مي باشد:
الف) مجتمع توريستي و تفريحي شامل درياچه، پارك، فضاي باز كودكان، ورزشي روباز، هتل، متل كلاً به مساحت 29 هكتار
ب) تجاري به مساحت 4 هكتار
ج) خدمات مختلف شامل مكان هاي ورزشي سرپوشيده ، فرهنگي و مسكوني به مساحت 11 هكتار
د) فضاي سرويس دهنده وپاركينگها دو هكتار
هـ)‌دهكده گردشگري
در حال حاضر درياچه مجموعه فوق به بهره برداري رسيده